< powrót
CHRZANÓW
 


Widok od zachodu
 
 
 
 

 

HISTORIA...
        Dwór powstał w końcu XVI wieku. W wieku XVII pełnił już funkcje lamusa, przy nowszym dworze drewnianym rodziny Ligęzów, właścicieli Chrzanowa. Pod koniec XIX wieku został znacznie przebudowany przez rodzinę Loewenfeldów i przystosowany do potrzeb mieszkalnych. Od lat 60-tych mieści się w nim muzeum regionalne Ziemi Chrzanowskiej. Sam budynek wpisany został na listę obiektów zabytkowych dopiero w roku 1969, co i tak jest dobrym wynikiem, zważywszy, że wiele innych dawnych dworów obronnych popada w zupełną ruinę i chyba nigdy się na taki wpis nie doczeka.

>POŁOŻENIE...
        Na północny - zachód od rynku w Chrzanowie, na skraju parku miejskiego przy ulicy. 

OPIS...
        Dwór jest sporym budynkiem na planie kwadratu. Jest piętrowy, nieotynkowany. Posiada wysoki dach czterospadowy, przebudowany w XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na budulec, z którego dwór jest zbudowany - łamany kamień z niewielkim dodatkiem cegły. W ścianach można dopatrzyć się zarysów dawnych okien i drzwi. Obecne pochodzą bowiem z okresu przebudowy w XIX wieku.
        Wnętrza zachowały po części charakter dawnego dworu obronnego, o czym przekonać się można w sklepionej kolebkowo sieni na parterze, z zachowanymi resztkami dawnych portali i niewielkim okienkiem o charakterze strzelnicy. Kilka innych sal parteru sklepionych jest kolebkowo. Na piętrach stropy płaskie, powstałe podczas XIX-wiecznej przebudowy.
        Muzeum w Chrzanowie prezentuje kilka interesujących kolekcji, tzn:
- Skały i minerały ziemi chrzanowskiej (m.in.. słynne czarne marmury z Dębnika),
- Flora w fauna okolic Chrzanowa (wiele spreparowanych okazów, uzupełnionych interesującymi planszami),
- Pradzieje Ziemi Chrzanowskiej,
- Chrzanów na przestrzeni dziejów,
- Salonik mieszczański z końca XIX w.,
- Tradycyjny strój i sztuka ludowa Krakowiaków Zachodnich (trochę etnografii),
- W synagodze i domu żydowskim (zdecydowanie najciekawsza ekspozycja, wiele eksponatów ma wysoką wartość zabytkową, wśród nich m.in. Tora, pierścień zaślubinowy, świeczniki i etrogi). 

OTOCZENIE...
        Wokół dworu rozciąga się park miejski miasta Chrzanowa. Powstał on na bazie dawnego parku dworskiego.