< powrót
CZUDEC
 


Widok od pd.- wsch.
 
 
 
 

 

HISTORIA...
        Historia dworu nie jest dokładnie znana. Powstał zapewne w XVI wieku. Gdy w XVIII wieku rodzina Grabińskich wybudowała sobie pałac, dotychczasowa rezydencja znacznie podupadła na znaczeniu i zaczęła pełnić funkcję lamusa lub skarbczyka. Dziś w pałacu mieści się liceum ogólnokształcące, a dawny dwór jest podzielony na prywatne mieszkania.

POŁOŻENIE...
        Majątek dworski stoi w dawnym parku, na wschodnim krańcu wsi. Łatwo do niego trafić - park i zabudowania są dobrze widoczne na północ od drogi do Rzeszowa.

OPIS...
        Dwór jest dość obszerną, piętrową budowlą. Jego plan zbliżony jest do kwadratu. Ściany są otynkowane, niedawno musiały być odnowione. Dach dworu jest czterospadowy, kryty dachówką.
        We dworze nie zachowało się wiele elementów architektury renesansowej. Z zewnątrz trudno się dopatrzyć renesansowej rezydencji. Wnętrze kryje sklepienia kolebkowe na parterze i drewniane stropy na piętrze. Najciekawszą (nawet rewelacyjną) pozostałością są malowane deski stropowe piętra. Wzory są być może oryginalne, z przełomu XVI/XVII wieku. Przedstawiają typowe dla tamtych czasów kompozycje ornamentalne.

OTOCZENIE...
      Dwór stoi obok obszernego pałacu, pełniącego dziś funkcję liceum. Warto także zwrócić uwagę na dworską oficynę z XVIII wieku. Całość założenia otacza park, dawniej bardzo ładny, dziś znacznie zarośnięty krzakami i zielskiem.