< powrót
DUKLA
 


Pałac od frontu (zach.)

Okna parteru dawnego dworu
 
 
 
 

 

HISTORIA...
        Dwór renesansowy w Dukli wystawili Zborowscy w połowie XVI wieku. Popadł on w ruinę już w 1636 roku. Staraniem kolejnego właściciela, Franciszka Bernarda Mniszcha, został odbudowany w poprzednim kształcie. W 1661 ten sam człowiek dobudował do niego część zachodnią i przekształcił w pałac. Mniszch wybudował także system obwałowań bastionowych i w ten sposób przekształcił swoją siedzibę w modny wówczas typ założenia: palazzo in fortezza. (Modelowym przykładem takiej siedziby jest zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu). Gruntowna przebudowa pałacu miała miejsce w XVIII wieku. Zrezygnowano wtedy z umocnień bastionowych, a na dwóch z bastionów powstały duże oficyny dworskie.

POŁOŻENIE...
       Zespół dworski stoi w centrum Dukli, nieco na północ od rynku.

OPIS...
        Na miejscu dworu znajduje się pałac Mniszchów z XVIII wieku. Wykorzystuje on część murów dawnego dworu obronnego.
        Dawny dwór obronny stanowi tylną (wschodnią) część obecnego pałacu. Front pałacu pochodzi z czasu rozbudowy w XVII wieku. Pałac jest prostokątny, piętrowy, przykryty mansardowym dachem. Część okien dawnego dworu zachowała kamienne obramowania.

OTOCZENIE...
      Po obu stronach pałacu stoją duże oficyny z XVIII wieku. Całość otoczona jest parkiem.