< powrót
GŁOGOCZÓW
 


Dawny dwór od pd.
 
 
 
 

 

HISTORIA...
        Tuż przy "zakopiance" stoi budynek, nazywany lamusem. Obecnie mieści się w nim prywatne mieszkanie, jednak pewne elementy jego konstrukcji mogą świadczyć o innym jego przeznaczeniu w przeszłości.
        Budynek powstał w końcu XVI wieku. Ponieważ  w tym okresie jedynymi murowanymi budowlami mieszkalnymi były dwory obronne, ten także musiał nim być. Jako pierwszych właścicieli można wymienić ród Jordanów z Zakliczyna. Posiadali oni wiele dworów w okolicznych miejscowościach, więc ten był prawdopodobnie także ich własnością. W XVIII wieku dwór został bardzo znacznie przebudowany: zmieniono dach na łamany polski, przebudowano wnętrze. Obiekt użytkowany był jako lamus aż do początku wieku XX. Wtedy to kolejna przebudowa dostosowała go do potrzeb mieszkalnych. Zlikwidowano kolebkowe sklepienia na parterze, zastępując je stropami drewnianymi. Funkcje mieszkalne dwór pełni do dziś.

POŁOŻENIE...
        Przy "zakopiance", po jej zachodniej stronie. Obok znajduje się znana restauracja "Chłopskie jadło".

OPIS...
        Dawny dwór obronny w Głogoczowie jest parterowym budynkiem na planie prostokąta. Od strony południowej posiada bardzo charakterystyczną, drewnianą werandę. Przykryty jest dachem łamanym polskim, czterospadowym, pokrytym gontem.
        Zachowało się bardzo niewiele elementów dawnego dworu. Należą do nich kolebkowe sklepienia w piwnicach. Stropy na parterze są już współczesne. Nie pozostało także śladu po obramieniach okiennych lub portalach.