< powrót
KOLOSY
 


Lamus od wsch.

Portal kamienny

Figura MB w ogrodzie

 

HISTORIA...
        Nie jest to budowla typowa. Jest chyba najpóźniej powstałym dworem obronnym - lamusem w Małopolsce - postawiono go w 1659 roku z polecenia braci Krzysztofa i Wojciecha Rupniowskich herbu Szreniawa . Nie wiadomo, kiedy został opuszczony, jednak pełnił w swej historii także funkcję zboru ariańskiego i lamusa dworskiego (okoliczna ludność zna go jako "lamus", a nie "dwór").

POŁOŻENIE...
        Lamus stoi na stoku wzgórza, na zachód od drogi przez wieś. Dotrzeć do niego można jedynie na piechotę - gruntowa droga wiejska jest raczej nieprzejezdna.

OPIS...
        Jest to niewielka, niemal kwadratowa budowla. Dawniej zapewne posiadała piętro, obecnie parterowa, z czterospadowym, siodłowym dachem. Przykrycie dachu stanowi gont - nie remontowany od wielu lat zapadł się i porósł roślinnością.
        W jedynej salce budowli znajdują się sklepienia kolebkowe. O dawnej świetności dworu świadczy jedynie kamienny portal oraz umieszczony nad nim kartusz herbowy (z herbem Szreniawa) z wyrytą datą budowy.

OTOCZENIE...
        Okolice nie przypominają już w niczym majątku ziemskiego. Są tu pola uprawne, kilka krzaków, pastwisko oraz gęste zarośla. Na płn.-wschód od dworu, w krzakach, stoi kamienna figura Matki Boskiej Apokaliptycznej. Dawniej stała zapewne w parku dworskim, dziś jest równie zapomniana, jak dwór w Kolosach.