< powrót
MŁODZIEJOWICE
 


Ruina od pn.

Ruina od pd.

Ozdoby na sklepieniu parteru

 

HISTORIA...
        Dwór w Młodziejowicach powstał w XVI wieku. Był wielokrotnie przebudowywany. Podczas jednej z takich przebudów, na początku XX wieku, utracił większość z cech stylowych. Opuszczony budynek jest obecnie w stanie ruiny, część murów już jest zniszczona, reszta grozi zawaleniem.

POŁOŻENIE...
        Dwór stoi niedaleko od drogi do Michałowic, na pd. - wschód od skrzyżowania, na terasie doliny Dłubni.

OPIS...
        Dwór składa się z dwóch części: starszej wschodniej, pochodzącej z XVI wieku i znacznie od niej młodszej, dwudziestowiecznej części zachodniej. Jest to obecnie budynek piętrowy, prostokątny, przykryty dachem dwuspadowym. Ściany części zachodniej są zrujnowane i porosłe zielskiem. Wschodnie ściany nie posiadają większości okien, ani drzwi.
        Nie zachowały się żadne portale, obramienia, lub inne elementy wystroju dworu renesansowego. Do wnętrza prowadził niegdyś renesansowy, kamienny portal, został jednak wykuty z muru i skradziony. Pomieszczenia parteru sklepione są kolebkowo, w typowy sposób dla budownictwa szesnastowiecznego. Zworniki mają ciekawe, trójzębne zakończenia - jest to jedyny zachowany detal ozdobny w całym budynku. Ściany są poniszczone i popisane muralami.

OTOCZENIE...
        Dwór otacza resztka okazałego niegdyś parku. Zrujnowane ściany porastają pokrzywy, czyniąc dostęp do budynku mocno utrudnionym.