< powrót
MNIKÓW
 


Dwór położony na skalistej, stromej skarpie
 

Widok od strony dawnej kaplicy (wsch.)

 

HISTORIA...
        We wsi stoi dawny dwór z początku XVII wieku. Został on wybudowany przez Mikołaja Wolskiego, który sprowadził Kamedułów do bielańskiego klasztoru. Dwór w Mnikowie stanowił siedzibę świeckiego zarządcy rozległych dóbr klasztornych. W okresie międzywojennym Kameduli odsprzedali go siostrom augustiankom, w których posiadaniu znajduje się do dziś. Zabudowania gospodarcze zostały po ostatniej wojnie upaństwowione, dwór mieszkalny nadal służy jako dom zakonny.

POŁOŻENIE...
        Dwór stoi na wysokim wzgórzu, wyniesionym nad dolinę potoku Sanka. Dojechać do niego można skręcając na północ z drogi Kryspinów - Czułów. 

OPIS...
        Dwór był kilkukrotnie przebudowywany, zachował jednak wiele ze swego pierwotnego wyglądu. Jest budynkiem postawionym na planie nieregularnym, posiadającym od wschodu wyraźną dobudówkę. Mieści się w niej kaplica. Budynek jest piętrowy, otynkowany. Wieńczy go dach dwuspadowy, kryty dachówką (dach ten został zmieniony podczas przebudowy dworu).
        W bryle dworu zachowały się dwa renesansowe portale: w drzwiach wejściowych na parterze oraz bezpośrednio nad nimi, przy wyjściu na balkonik od frontu. Wewnątrz znajdują się sklepienia kolebkowe (na parterze) i stropy drewniane (na piętrze). Ciekawa jest także kaplica: położona na piętrze, wsparta na murze ozdobionym pilastrami. Jest od czasów powstania ciągle użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

OTOCZENIE...
      Budynek otacza ładny ogród, o który dbają siostry augustianki. Opodal stoi nowszy dom zakonny, kilka zabudowań gospodarczych oraz współczesna kaplica.