< powrót
NAWOJOWA
 


Widok dworu od wsch.
 

 

HISTORIA...
        Dwór powstał w końcu XVI wieku. Został wzniesiony przez rodzinę Nawojowskich, być może przez Piotra Nawojowskiego. Wieś Nawojowa stanowiła centrum tzw. "klucza nawojowskiego", obejmującego wsie w dolinie Kamienicy Nawojowskiej. Po kilku przebudowach dwór został włączony w obręb murów pałacu z końca XIX wieku. Mieściła się w nim szkoła rolnicza, a od lat 90-tych prywatna Szkoła Biznesu.

POŁOŻENIE...
        Stoi na wysokiej skarpie, górującej nad drogą Nowy Sącz - Krynica.

OPIS...
        Pałac jest budynkiem dwuskrzydłowym, ma plan przypominający literę L. Dawny dwór stanowi jego skrzydło północno-zachodnią. Bryła budynku jest wyraźnie widoczna w elewacji pałacu. Był to dwór murowany, piętrowy, na planie prostokąta. Przykryty był czterospadowym, wysokim dachem. Przy wszystkich narożach zachowały się masywne przypory. Drugie skrzydło pałacu oraz wieża są efektem neogotyckiej przebudowy w końcu XIX wieku. We dworze zachowało się kilka obramień okiennych oraz sklepienia kolebkowe w dolnych kondygnacjach.

OTOCZENIE...
      Obiekt otoczony jest zdziczałym parkiem. W pobliżu stoi kościół z XIX/XX wieku, w którym najcenniejszym zabytkiem jest marmurowa płyta Piotra Nawojowskiego z 1593 roku.