< powrót
PISARY
 


Zespół stodół i spichrzy na wzgórzu
 

Lamus od frontu
 

Lamus od tyłu

Drewniana konstrukcja ganku

 

HISTORIA...
        Dwór (tzw. "lamus") w Pisarach, powstał na początku XVII wieku. Po wybudowaniu drewnianego dworku polskiego przestał pełnić funkcje mieszkalne i użytkowany był właśnie jako lamus. Po II Wojnie Światowej obrócił się w ruinę. Został odbudowany w roku 1968. Nadano mu wtedy wygląd z XVII wieku. Obecnie dwór jest użytkowany jako sala zebrań rady wsi Pisary oraz jako salka do gry w tenis stołowy.

POŁOŻENIE...
        Lamus stoi w centrum wsi, nieco na południe od drogi lokalnej. Jest dobrze widoczny z drogi Kraków-Krzeszowice, gdyż oddziela go od niej jedynie pas pól i rzeka.

OPIS...
        Jest to budynek murowany, czworokątny, piętrowy. Posiada dach czterospadowy, kryty gontem. Od frontu dwór posiada malowniczą galerię drewnianą, która stanowi także oparcie dla drewnianych schodów, prowadzących  na piętro. Wokół ścian, pod okapem dachu, biegnie dekoracyjny fryz sgrafitowy.
       Dwór został odbudowany po zniszczeniach wojennych. Zadbano wówczas tylko o jego zewnętrzny kształt. Wnętrze jest więc współczesne i nie ma w nim żadnego zabytkowego wyposażenia.

OTOCZENIE...
      Obok lamusa stoi drewniany dworek, pochodzący z lat międzywojennych. We wsi Pisary zachowało się także wiele elementów stanowiących dawniej zespół budynków gospodarczych dworu. Należą do nich kamienne stodoły na zachód od dworu a także kompleks kamiennych budynków gospodarczych wraz z dawnym budynkiem bramnym. Położone są w parku na północ od dworu. Budynek bramny (który pełnił też funkcje spichrza) posiada boniowany, późnorenesansowy portal.