< powrót
SKRZYSZÓW
 


Dwór od wsch.
 

Dwór od pd.
 

Wykusz latrynny
 
 

 

HISTORIA...
        Dwór obronny powstał w pierwszej połowie XVI wieku jako wieża obronna, rozszerzona do postaci kamienicy pod koniec XVI w. O godną siebie rozbudowę zadbał Hieronim Mielecki, starosta brzesko-kujawski i sandomierski. Już jednak na początku wieku XVII Mielecki buduje tuż obok drugi dwór – drewniany dworek "polski", a dotychczasową obronną siedzibę przeznacza na lamus. W 1915 roku drewniany dworek płonie, a ówcześni właściciele – Paliszewscy – przywracają kamiennemu lamusowi jego pierwotną, mieszkalną funkcję, dodając od siebie elementy stylu romańskiego. Po wojnie gospodaruje we dworze Spółdzielnia Produkcyjna, a w części pomieszczeń mieszka rodzina Karbowniczków. Od nich to w 1986 roku dwór kupuje Tomasz Lech, w którego rodzinie pozostaje do dziś. Mieści się w nim prywatne mieszkanie właścicieli firmy Chemifarb. Dwór jest doskonale utrzymany. 

POŁOŻENIE...
        Budynek stoi wśród plantacji drzew owocowych, przy fabryce Chemifarb. Widać go dość dobrze już z drogi Ostrów k/Ropczyc - Brzeźnica, po jej południowej stronie. 

OPIS...
        Mimo przebudowy w 1915 roku dwór wyraźnie ukazuje swój szesnastowieczny rodowód. Jest budynkiem piętrowym, kwadratowym o wysokim, czterospadowym dachu. W jego bryle wyraźnie zaznaczają się neoromańskie okna, mające kształt biforium lub triforium. Nie szpecą one jednak dworu, a wręcz przeciwnie - dodają mu uroku. Także portal wejściowy jest przebudowany, choć trudno go nazwać neoromańskim.
       Wewnątrz nie zachowały się elementy architektury renesansowej. O dawnym przeznaczeniu przypominają kolebkowe sklepienia piwnic i parteru oraz płaskie stropy na piętrze. Obiekt urządzony jest nowocześnie przez obecnego właściciela. Warto zwrócić uwagę na zamurowane okienko strzelnicze w okrągłej klatce schodowej (widoczne niestety tylko od wewnątrz) oraz wykusz na piętrze, prawdopodobnie dawniej służący jako latryna. 

OTOCZENIE...
        Wokół dworu urządzony jest ogród. Nieco dalej stoi hala produkcyjna firmy Chemifarb. Wokół całości majątku znajduje się plantacja niskich drzew owocowych, także należąca do współczesnego pana na Skrzyszowie.
       W szesnastym wieku dwór otaczały ceglano-ziemne, czworoboczne fortyfikacje, których resztki przetrwały do dziś. Można odnaleźć resztki fundamentów barbakanu-bramy wjazdowej od strony wschodniej oraz północno-zachodni narożnik murów, na którym obecnie stoi drewniana kapliczka z drugiej połowy XIX wieku.