< powrót
SZANIEC
 


Dwór od pd.

Dwór od zach.
 
 
 
 

 

HISTORIA...
        Niewielka, kamienna budowla obronna stała na tym miejscu już w średniowieczu. Obecny, obszerny dwór renesansowy powstał w latach 1580-1606, staraniem właścicieli tutejszych terenów, Padniewskich. Budynek, podobnie jak większość w okolicy, służył również jako ariański zbór. Po Padniewskich właścicielami majątku byli Szanieccy, Bocheńscy, baron Emil Rayski od 1861,a do 1939 r. Nowakowscy. W 1985 roku zniszczony budynek, niemal ruina, został ponownie własnością prywatną. Właściciel stara się przywrócić mu funkcje mieszkalne.

POŁOŻENIE...
        Dwór stoi na skarpie, kilkaset metrów na zachód od kościoła, w centrum wsi. Otacza go zniszczony park, pełen również drzew owocowych.

OPIS...
        Dwór szaniecki to obszerna, kamienna budowla o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Wszystkie cztery naroża jego prostokątnej bryły podparte są szkarpami. Kamienne, nieotynkowane ściany nakrywa naczółkowy dach, kryty dachówką. Ze względu na duże wymiary poziome, a niezbyt stromy dach, dwór sprawia nieco przyciężkie wrażenie. Uwagę zwraca też niesymetryczny, chaotyczny układ okien. Jest on zapewne spowodowany wykorzystaniem we dworze fragmentów starszej, średniowiecznej budowli, w tym pozostawieniem niektórych jej otworów okiennych.
        Wszystkie trzy kondygnacje posiadają podobny układ pomieszczeń: na środku obszerna sala-sień, a po jej bokach po dwa pomieszczenia. Nie zachowały się niemal żadne elementy dawnej kamieniarki.

        Miejscowe legendy wspominają o istnieniu podziemnego korytarza, łączącego piwnice dworu z klasztorem Kamedułów w odległej o 2 km wsi Kameduły. Zespół klasztorny, drewniany z 1726 r., obecnie już nie istnieje. Na jego miejscu stoi samotny, kamienny krzyż, na mogile powstańców styczniowych i legionistów z 1914 r.