< powrót
WĘCHADŁÓW
 


Widok dworu od południa
 

Tablica fundacyjna
 
 
 

 

HISTORIA...
        Zbudowany w 1559 roku dwór, uznawany jest za zbór ariański. Zapewne podczas swego istnienia pełnił także funkcję miejsca modlitwy dla okolicznych arian. Obecnie zrujnowany.

POŁOŻENIE...
        Opodal głównej drogi do Jędrzejowa, przy nowym dworku (obecnie używanym przez szkołę).        

OPIS...
        Kamienica posiadała dawniej trzy kondygnacje, obecnie pozostały tylko piwnice i parter, choć już bez sklepień. Ściany ceglane, wyłożone od zewnątrz płytami z piaskowca. W części podziemnej zachowany prosty, kamienny portal. Na ścianie południowej wmurowane tablice z datami, związanymi z remontami lub rozbudowami dworu, w tym tablica fundacyjna z 1559r.