< powrót
WIERUSZYCE
 


Dwór od frontu

Dwór od pd.
 

Mur dworu z widoczną basztą
 
 

 

HISTORIA...
        Gotycko - renesansowy dwór obronny został wzniesiony przez rodzinę Wieruszyckich, herbu Szreniawa w 1531 roku. Szybko go jednak przebudowano, zmieniając solidnie kształt budynku. Z prostokątnego dworu z dwoma wieżami alkierzowymi budynek przekształcił się w dwór prawie kwadratowy z jedną tylko, okrągłą wieżą. Po ostatniej wojnie dwór był w stanie daleko posuniętej dewastacji, gdyż wcześniej użytkowano go jako spichlerz. Po przejęciu go przez prywatnego właściciela rozebrano zrujnowane dobudówki i przywrócono obiektowi dawny wygląd.

POŁOŻENIE...
        Dwór wznosi się na wysokim wzgórzu ponad doliną Stradomki, na zachód od drogi Ubrzeż - Sobolów. Najlepsze dojście prowadzi od strony wschodniej, dawną drogą dojazdową, przez park (las).

OPIS...
        Budynek jest piętrowy, zbudowany na planie prostokąta z ciosów kamiennych i cegły. Od strony północno-wschodniej przylega do niego duża, okrągła wieża o zbliżonej wysokości. Dwór przykryty jest bardzo charakterystycznym, wysokim, dwudzielnym dachem o gontowym pokryciu. Wieża jest  przykryta osobnym, ostrosłupowym dachem, także pokrytym gontem.
        Bryła budynku zachowała wiele elementów świadczących o jej późnogotyckim pochodzeniu, a także o obronnym charakterze całości. Od strony południowej wejście osłania kamienny gotycki portal. Okna są mniejsze na dolnej kondygnacji, większe (renesansowe) na górnej. Dookoła dolnej kondygnacji wieży ciągnie się szereg strzelnic kluczowych.
        Wewnątrz zachowane są sklepienia kolebkowe w dolnej kondygnacji. W piwnicach pozostało kilka portali; na jednym z nich widnieje data budowy - 1531 rok.

OTOCZENIE...
        Wokół dworu stoją murowano-drewniane zabudowania stajni dworskich. Teren otacza dawny park, obecnie przypominający raczej las. Przez jego teren, od strony wschodniej, biegnie długa droga dojazdowa. Można na niej znaleźć ślady bruku, którym była dawniej wyłożona.